top of page

תמיכה במשפחות מפונות בצפון
2023-2024

הפעם הגענו למשפחות המפונות בצפון
ציידנו אותם בערכות וציוד יצירה להפעלות הנוער והילדים שנמצאים הרחק מהבית.
היה מרגש לפגוש את נציגת היישוב שלומי, ועובדות מעריית חיפה.
שמחנו להאיר קרניים של שמש ולראות אתכן מחייכות,
מקווים שכולנו נוכל לחזור לשגרה בקרוב

main zaphon.jpg

מדי פעם בפעם אנחנו מזהים הזדמנות שבה מישהו זקוק לנו. אין התרגשות גדולה יותר מהיכולת לתת מענה לצורך אמיתי, ממשי בשטח. באופן זה אנו מהווים מערך תומך לסיוע ותמיכה בחיי היום-יום של ילדים ובני נוער מאוכלוסיות מוחלשות, כפי שהגדרנו במטרות העמותה.
במידה ונתקלתם בצורך כלשהו ואתם חושבים שנוכל לעזור, נשמח אם
תכתבו לנו

"השמים הם הגבול והדרך, דרך ארץ" - זהו המשפט שהוביל את אוהד בחייו,
ועל כך נשען חזון העמותה כולו. 
מתוך חזון העמותה - העמותה תפעל למען יצירת חברה שוויונית
ילדים ובני נוער מאוכלוסיות מוחלשות, להעצמתם ולמימוש מלוא הפוטנציאל שלהם. 

 

bottom of page