top of page

תלושים לחג הפסח
2020

עם הכניסה לסגר הראשון ותוך התמודדות עם איום נגיף הקורונה, חיפשנו דרכים להמשיך את פעילות העמותה מבלי להפר את ההנחיות ומבלי לסכן אף אחד.
זיהינו כי המצב הכלכלי היווה איום משמעותי עבור משפחות רבות. 
לקראת חג הפסח ובסיוע צוות בית הספר מקיף ד' אשדוד, הגענו ל 63 משפחות נתמכות בעיר והענקנו להן תווי קניה לרכישת מזון ומצרכים.

91580483_1309967219212648_17403738169551.webp

מדי פעם בפעם אנחנו מזהים הזדמנות שבה מישהו זקוק לנו. אין התרגשות גדולה יותר מהיכולת לתת מענה לצורך אמיתי, ממשי בשטח. באופן זה אנו מהווים מערך תומך לסיוע ותמיכה בחיי היום-יום של ילדים ובני נוער מאוכלוסיות מוחלשות, כפי שהגדרנו במטרות העמותה.
במידה ונתקלתם בצורך כלשהו ואתם חושבים שנוכל לעזור, נשמח אם
תכתבו לנו

"השמים הם הגבול והדרך, דרך ארץ" - זהו המשפט שהוביל את אוהד בחייו,
ועל כך נשען חזון העמותה כולו. 
מתוך חזון העמותה - העמותה תפעל למען יצירת חברה שוויונית
ילדים ובני נוער מאוכלוסיות מוחלשות, להעצמתם ולמימוש מלוא הפוטנציאל שלהם. 

 

bottom of page