top of page

ריהוט יד שנייה לכפר הנוער של עמותת מל"י
2020

עמותת שמש מחבקת ותומכת בכפרי הילדים והנוער של עמותת מל"י הפרושים ברחבי הארץ. הכפרים הינם בית עבור ילדים וילדות אשר זקוקים למסגרת ביתית חלופית ובכפר הם מקבלים מענה לכל צרכיהם. עמותת שמש תומכת בכפרים בדרכים שונות. הקשר עם עימם הולך ומעמיק לאורך השנים ואנו רואים בפעילות משותפת זו שליחות גדולה.

תרמנו לכפר הילדים והנוער נווה גלים באשדוד ריהוט יד שנייה.

123049856_1485521798323855_1372234215043825191_n.jpeg

בכפר הנוער נווה גלים מתגוררים עשרות ילדים בגילאי 6-18.
הכפר הינו מתחם פנימייתי המושתת על המודל המשפחתי - הילדים מחולקים לחמישה משפחתונים אשר דואגים להם לכל צרכיהם. 
המודל המשפחתי מאפשר לילדים לעבור חוויה מתקנת של גדילה והתפתחות במסגרת משפחתית מתפקדת, תוך התייחסות ותשומת לב אישית לקשייהם ומצוקותיהם. להשקעה בילדים אלו בשלב זה של חייהם, חשיבות מכרעת לעיצובם בעתיד כבוגרים המועילים לעצמם ולחברה.

מטרות הכפר מתמקדת בשני תחומים מרכזיים: בחינוך הפורמלי מתוך מטרה לצמצום הפערים הלימודיים, ובהרחבת החינוך הבלתי פורמלי, תוך סיפוק צרכיהם הבסיסיים של הילדים, החיוניים להתפתחותם התקינה.
שיתוף הפעולה עם כפר הנוער החל בתקופת הקורונה ומאז קיים קשר הדוק ומיטבי בין העמותה ובין הכפר ואנו שמחים על כל הזדמנות לעזור לצוות הכפר בעבודתנו החשובה ולשמח את ילדי הכפר.
אחת ממטרות העמותה הינה לפעול  למען יצירת חברה שוויונית ילדים ובני נוער מאוכלוסיות מוחלשות, להעצמתם ולמימוש מלוא הפוטנציאל שלהם. שיתוף הפעולה עם כפר הנוער נווה גלים מהווה עבורנו הזדמנות לקדם מטרה זו.

bottom of page