top of page

מסע עלייה ליחידה
2018

במהלך חודש ספטמבר 2018, חיילי פלוגת ההכשרות של גדס"ר גבעתי עברו אבן דרך משמעותית במסלול ההכשרה שלהם – מסע העלייה ליחידה. המסע הוא פעילות סמלית ופיזית אשר מסתיימת במעבר הפלוגה לבסיס האם של יחידת גדס"ר גבעתי – במשמר הנגב.

מסע העלייה ליחידה יקרא על שם אוהד שמש ז"ל.

בטרם המסע הגיעו חברי עמותה ואימו של אוהד - שרה, לדבר עם החיילים ולספר על אוהד, על דרכו, ערכיו ונפילתו.

לאחר המסע העמותה ארגנה ארוחת ערב חגיגית עבור החיילים.

aliya card.jpg

עמותת שמש וחטיבת גבעתי מקיימות שלל פעילויות משותפות לאורך השנים. הקשר עם חטיבת גבעתי יקר ומלא חשיבות עבורנו, שכן אוהד שירת בסיירת גבעתי ומסירותו למדינת ישראל ולשירות משמעותי ליוותה אותו גם בהמשך חייו במסגרות בטחוניות נוספות.

bottom of page