top of page

ערב כשרונות מוזיקה ע"ש אוהד
2016

ב- 29 בספטמבר הפיקה העמותה ערב כישרונות צעירים מוזיקלי ע"ש אוהד שמש באשדוד. האירוע נתן במה ליצירה של הנוער באשדוד, בה הציגו את כישוריהם, והופיעו על במה מול מאות אנשים בקהל! האירוע נשא פרסים והוזמנו אליו אורחים מכובדים ואורחות מכובדות והכל בכדי להעניק לצעירי וצעירות העיר הזדמנות לממש את הפוטנציאל שלהם.

258788457_1778827195659979_1216348146243796469_n.jpeg

ערך המצוינות היה נר לרגליו של אוהד, ואחת ממטרות העמותה היא עידוד מצוינות וקידום צעירים וצעירות.
אוהד שאף למצוינות הן בחייו הפרטיים והן בחייהם של הנערים והנערות שליווה לאורך חייו.
הוא זכה במספר אותות הצטיינות לאורך חייו - 
על הקמת והפעלת בית חם במתנ"ס ה' באשדוד,
אוהד זכה באות מצוינות בשנת 2005 ע"ש אילן רמון ז"ל
וכן זכה בפרס על היותו מצטיין בלימודים ובנתינה לחברה ולקהילה.

כמו כן, אוהד יועד לקבל אות מצוינות של שירות הביטחון הכללי בשנת 2014,
אך לא הספיק לקבלו, המשפחה קיבלה את אות המצוינות לאחר נפילתו במבצע צוק איתן.

"השמים הם הגבול והדרך, דרך ארץ" - זהו המשפט שהוביל את אוהד בחייו
ועל כך נשען חזון העמותה כולו. 
מתוך חזון העמותה - העמותה תפעל למען יצירת חברה שוויונית
ילדים ובני נוער מאוכלוסיות מוחלשות, להעצמתם ולמימוש מלוא הפוטנציאל שלהם. 

 

bottom of page