top of page

כיתת מחשבים ע"ש אוהד שמש
2020

ב- 10 בדצמבר 2020 חנכנו כיתת מחשבים על שמו של אוהד שמש ז"ל,
בבית הספר נצח ישראל שבקריית מלאכי. 
הציוד שתרמנו לבית הספר יאיר את דרכם של התלמידים והתלמידות ויסייע לצוות החינוכי לקדם למידה באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, תוך חיבור לדרכו המיוחדת של אוהד והנחלה של ערכים שהיו נר לרגליו.

130774102_1520868831455818_9192820939625114557_n.jpeg

ערך המצוינות היה נר לרגליו של אוהד, ואחת ממטרות העמותה היא עידוד מצוינות וקידום צעירים וצעירות.
אוהד שאף למצוינות הן בחייו הפרטיים והן בחייהם של הנערים והנערות שליווה לאורך חייו.
הוא זכה במספר אותות הצטיינות לאורך חייו - 
על הקמת והפעלת בית חם במתנ"ס ה' באשדוד,
אוהד זכה באות מצוינות בשנת 2005 ע"ש אילן רמון ז"ל
וכן זכה בפרס על היותו מצטיין בלימודים ובנתינה לחברה ולקהילה.

כמו כן, אוהד יועד לקבל אות מצוינות של שירות הביטחון הכללי בשנת 2014,
אך לא הספיק לקבלו, המשפחה קיבלה את אות המצוינות לאחר נפילתו במבצע צוק איתן.

"השמים הם הגבול והדרך, דרך ארץ" - זהו המשפט שהוביל את אוהד בחייו
ועל כך נשען חזון העמותה כולו. 
מתוך חזון העמותה - העמותה תפעל למען יצירת חברה שוויונית
ילדים ובני נוער מאוכלוסיות מוחלשות, להעצמתם ולמימוש מלוא הפוטנציאל שלהם. 

 

bottom of page