top of page
Instagram_icon.jpg
עיצוב ללא שם (2).jpg

השמיים הם הגבול
והדרך, דרך ארץ.

חזון העמותה

העמותה פועלת להנצחת רוחו ודרכו של אוהד שמש ז"ל, ברוח של נתינה לאחר, כבוד הדדי, אהבת הארץ והזולת, צניעות וענווה.

העמותה פועלת למען יצירת חברה שוויונית ילדים ובני נוער מאוכלוסיות מוחלשות, להעצמתם ולמימוש מלוא הפוטנציאל שלהם, ומבצעת פעולות אזרחיות שתכליתן סיוע לאותם ילדים ובני נוער.

מה עשינו לאחרונה:
yom beikvot.jpg

ערבי העצמה לנערות המתגוררות בכפרי הנוער מל״י

קיימנו בכפרי הנוער מל"י סדרת מפגשי העצמה עבור הנערות המתגוררות בכפר.
המפגשים כללו הרצאות משמעותיות העוסקות בדימוי גוף ובסופן הנערות קיבלו שי ונהנו מפיצות ומזמן משותף יחד.

yom beikvot.jpg

פורום מקפצה LEAD

ב 26.7.22 התקיים לראשונה פורום מקפצה בשיתוף עם
LEAD- המסלול לפיתוח מנהיגות בישראל במסגרתו אוהד הקים שלושה פרויקטים חברתיים, וביניהם את פרויקט "בית חם" באשדוד.

yom beikvot.jpg

יום בעקבות השמש 2023

אירוע ההתנדבות השנתי שלנו
יום בעקבות השמש מקיים את חזון העמותה באופנים רבים. זהו יום שיא בו אנו מנציחים את אוהד שמש ז"ל עפ"י דרכו - מתוך נתינה לאחר, כבוד הדדי אהבת הארץ והזולת, צניעות וענווה.

blue-logo-3c3e14a425af0c0cbeb45670862ae4

מהיום ניתן לתרום גם ב JGive!

bottom of page